Nya möjligheter

GRUPPUNDANTAGET

Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG, det så kallade gruppundantaget, ger dig som bilägare nya möjligheter.

Följande punkter är viktiga för dig:

Du som bilägare kan reparera din bil såväl hos märkesverkstäder som hos oss på BIL-Service med bibehållen nybilsgaranti. Detta föreskrivs i förordningen om gruppundantaget och vi utför alltid fackmannamässig service med kvalitetsreservdelar
Eftersom vi har lägre kostnader än de "flottare" märkesverkstäderna blir det alltid billigare att serva och reparera bilen hos oss.
VÄGASSISTANS

Efter service eller reparation hos oss erbjuder vi en "Vägassistans-försäkring" mot
- punktering
- bensinbrist
- övriga driftstörningar

Hör efter med Din verkstad.